peperonity Mobile Community
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
New to peperonity.com?
Your username allows you to login later. Please choose a name with 3-20 alphabetic characters or digits (no special characters). 
Please enter your own and correct e-mail address and be sure to spell it correctly. The e-mail adress will not be shown to any other user. 
This password protects your account. To avoid typos it must be entered twice. Please enter 5-20 alphabetic characters or digits (no special characters). Choose a password that is not easy to guess! Never disclose your password to anyone. 
This password protects your account. To avoid typos it must be entered twice. Please enter 5-20 alphabetic characters or digits (no special characters). Choose a password that is not easy to guess! Never disclose your password to anyone. 
Stay logged in
Enter your username and password to log in. Forgot login details?

Username 
CAUTION: Do not disclose your password to anybody! Only enter it at the official login of peperonity.com. We will never ask for your password in a message! 
Login
Stay logged in

Share photos, videos & audio files
Create your own WAP site for free
Get a blog
Invite your friends and meet people from all over the world
All this from your mobile phone!
For free!
Get started!

You can easily invite all your friends to peperonity.com. When you log in or register with us, you can tell your friends about exciting content on peperonity.com! The messaging costs are on us.
Meet our team member Sandy and learn how to create your own mobile site!

BEMOEDIGING - inspirasieBEMOEDIGING
BEMOEDIGING - morningsunrise
Woorde van bemoediging om jou te verfris.
60 Comments:
MUSIEK BRING VREDE.n Mens kan besondere inspirasie uit musiek put omdat daar n wonderlike,versterkende krag in musiek le.Musiek kan rus en vrede in n onstuimige gemoed skep en bring blydskap en vreugde in die meeste mense se lewe.
KOESTER DIE DINGE WAT JOU INSPIREER...Dis belangrik dat n mens jouself verantwoordelik hou vir jou geluk en nie gedurig ander of die lewe blameer vir jou ongeluk en gebrek aan blydskap nie! Daarom moet jy die dinge wat vir jou lekker is en aan jou groot vreugde gee,koester-dinge soos musiek,boeke,vriende en talle ander dinge wat jou hart verwarm.
GELUK IS...Geluk is die neweproduk van n lewe wat jy ten beste hanteer.Om ware geluk te smaak,moet jy n lewenstaak he wat aan jou vervulling en vreugde gee.Wanneer n mens jou volkome toewy aan n taak wat die moeite werd is,bring dit geluk.n Lewe wat voluit geleef word,bring geluk.
SKEP JOU EIE GELUK.Geluk is hoofsaaklik n produk van ons gees en lewensbenadering.Volmaakte geluk vloei voort uit n volmaakte aanpassing by die lewe en sy eise.Dit word egter nooit gevind as jy dit die hoofsaak van jou lewe maak nie.
EIE TYD.Wanneer jy aftree of alleen raak,kan die lewe radikaal verander.Beplan rondom jou nuwe situasie en dwing jouself om deel te neem aan aktiwiteite.Bo alles kan jy nou al die dinge doen waarvoor daar nooit tyd was nie! Dit alleen behoort jou met bruisende opwinding te vervul.
VERKRY N NUWE LEWENSRITME.As jy aftree of selfs wanneer jou lewensomstandighede drasties verander,kan n verkeerde gesindheid of benadering n mens emosioneel en liggaamlik groot skade berokken.Span al jou kragte in om n nuwe lewensritme te vind en daarmee saam geluk.
BLY DROOM.Ten spyte van baie jare agter die rug,dink sekere ouer mense steeds positief en droom sonder ophou met n hardnekkigheid wat weier om n enkele krieseltjie van die lewe mis te loop.Hulle is beslis nie van plan om hulself in n leunstoel vas te kluister en na sonsondergange te staar nie!
BLY JONK VAN GEES.Laat die laaste hoofstukke van jou lewe die beste wees! Ouderdom op sigself het geen betekenis nie.Om te veronderstel dat jy uitgedien is omdat jy n sekere ouderdom bereik het,is nie alleen n verarmende denkfout nie,maar n onderskatting van God se genade.Die laaste hoofstukke van jou lewe kan die beste wees.
SKAAL AF! Soms voel dit asof almal en alles van jou persoonlik afhang.Jy moet die besluite neem en die verantwoordelikhede dra,maar kan net nie meer nie.Besef dat sekere dinge van primere belang is en ander net sekonder.Leer om jou prioriteite reg te stel en besluit wat die belangrikste is!
LEER"NEE"SE.Soms kom alles rondom jou tot stilstand en jy voel jy kan nie aangaan nie...Jou werk word geaffekteer,jou huwelik en gesin begin daaronder ly,jy probeer te veel dinge gelyktydig doen...Dit voel of jy jou pas drasties moet vertraag,asof die wereld om jou inmekaar gaan stort...Dis dan die tyd om te leer"nee"se!
WARE VRIENDSKAP.Ware vriendskap is waardevol omdat dit net oor die persoon gaan en nie oor bymotiewe nie.Eerlikheid in vriendskap bied n wonderlike uitlaatklep en dra daartoe by dat jou lewe vol energie en lewenskrag bly.
BOU NUWE VRIENDSKAPPE.n Mens moet jou vriendekring uitbrei en meer mense deel van jou lewe maak.Maak tyd om wonderlike nuwe vriendskappe aan te gaan.Dis n verryking vir jou hele lewe veral in die ouderdom.
DIE WAARDE VAN VRIENDSKAP.Jeugvriende is n wonderlike gawe en vorm n belangrike deel van ons verwysingsraamwerk. Dis die mense wat die lewenspad saam met ons begin het en met wie ons n besondere tyd van ons lewe gedeel het.Elke ontmoeting met hierdie vriende is n reunie met"onthou jy nog"-gesprekke wat sielsverwikkend is.
WEES BESKIKBAAR.Mense kry seer en kruip dan dikwels weg.So beskerm hulle hulself teen meer seer en ellende.Tog hunker hulle juis dan na die aanraking van iemand van vlees en bloed.Miskien word iemand,selfs n vreemdeling,oor jou pad gestuur.Onthou dan: n Warm handdruk vir n wanhopige het net so n mistieke uitwerking as n passievolle omhelsing.
AANRAKING VERSTERK.Ons het n tassintuig gekry sodat ons beter met mekaar kan kommunikeer.Aanraking is n belangrike deel van ons kommunikasie. Daarom moet ons ook met ons hande uitreik en op die manier met mense om ons praat:of dit ons lewensmaat,kinders,vriende of bure is.
BEGIN LUISTER.Ons is dikwels so gesteld op wat ons wil se,dat ons nie luister wat ons gespreksgenoot se nie.Ons moet die lyftaal van ons geliefdes reg sien en verstaan-die noodkreet wat uit hul liggame na ons toe kom.Mense se lyftaal skreeu dikwels n boodskap aan ons uit wat duideliker is as woorde en wat ons weier om te hoor! Ons moet die boodskap wat vlak in hulle oe le,lees.
DIE WAARDE VAN KOMMUNIKASIE.Om met mekaar te kommunikeer is oneindig belangrik Kommunikasie help ons om tydens misverstande die lug te suiwer.Woede,frustrasie en irritasie mag ons nooit stom laat nie.Ons moet aanhou praat,uitpraat en deurpraat.
HOU AAN PRAAT.Kommunikasie is die lewensbloed van elke verhouding in ons lewe.Dis n manier wat aan ons geskenk is om na mekaar uit te reik,mekaar te verstaan en ons lewenskwaliteit te verbeter.Ons mag nooit ophou om met mekaar te praat nie.
GEE OOR.Jou besluite van vandag mag verreikende gevolge in jou toekoms he.As jou gisters en eergisters besaai le met die wrakhout van verydelde verwagtings en mislukte ambisies,gee hulle in stil vertroue oor-en vergeet van hulle.Drink diep uit die fontein van lewende water dan sal jy nie in die woestyn van wanhoop en doelloosheid ronddwaal nie.
BLYDSKAP IS HARMONIE.Blydskap is harmonie en vind sy hoogste vervulling in diens aan die medemens.Wanneer ons blydskap verloor,verloor ons ook ons lewensblyheid en word ons verinneweer deur depressie en swaarmoedigheid.
WEES BLY.As ons in volkome harmonie leef,sal daar altyd blydskap in ons harte wees,want blydskap hang nie van ons omstandighede af nie.Dis n innerlike toestand wat uit die hart kom.
BOU HEERLIKE HERINNERINGE.Die hoogtepunte in jul gesinslewe is die tye wat julle saam dinge doen-daardie saamspeel,swem,bergklim,kampeer.Tye waar jy in jou geliefdes se hart inkom en deel..die mooie,goeie,lekkerte,maar ook droefheid en hartseer.Dis die tye wat kleinode word,wat jy diep in jou hart wegbere en saggies uithaal en geniet wanneer seerkry amper jou asem wil wegslaan.
GELUK KOM NA JOU TOE.Geluk is nie n bestemming wat jy bereik nie;dis die proses waarvolgens jy van dag tot dag leef-ook in jou huis en tussen jou familielede.Geluk is soos n skoenlapper:solank jy daarop jag maak,sal dit jou bly ontwyk.Gaan sit jy egter rustig stil,sal dit op jou skouer kom neerdaal.
GELUK LE IN JOU.Geluk is nie afhanklik van uiterlike omstandighede nie,maar van jou verhouding met jouself,jou familie en medemense rondom jou.Geluk word ontvang in gelyke verhouding tot die hoeveelheid geluk wat jy aan ander gee.
DIE LEWENSSPEL SE REELS.Lewenswysheid is om jou sterk punte te ken en te benut-maar ook om jou beperkinge en swakhede te ken en binne daardie grense te lewe.Hierin le jou grootste geluk en vreugde en vind jy vrede met jouself en met die wereld.
Dit is voor elke christen die wat bemoediging nodig heeft het leven met god de almachtige is altijd spannend omdat je je soms afvraagd waneer je in nood zit van waarom heeft de Here me verlaten of waarom gebeurt dit met me wel dit is de wijsheid de Here proeft altijd uit of je in hem vertrouwt of niet daarom laat hij je dat overkomen als je gelooft weet je dat je moet volharden maar twijfelen moet je nooit doen want zo proeft de Here de mens uit.
LEES VORM EN BEMOEDIG.In woorde vind baie mense vreugde,daarom is lees so belangrik.Dit is een van die belangrikste dinge wat n mens vorm-geestelik en in gedagteontwikkeling.Sonder boeke kan n mens nie klaarkom nie.Selfs digkuns is iets wat n sekere deel van n mens se persoonlikheid slyp,juis omdat dit so bondig en gedissiplineerd is.
TOPPRESTEERDER.Om n toppresteerder te wees hang net van jouself,jou eie vermoens en jou eie deursettingsvermoe af! Deur sport kan enige verslae mens ook weer sy menswaardigheid en selfrespek terugkry.In die proses raak jy ook op n natuurlike manier ontslae van spanning en aggressie en word jou gees vernuwe.
OPBOUENDE KRITIEK.In ons dae word opbouende kritiek al hoe skaarser,miskien omdat dit eise aan ons stel.Dit vereis liefde en deernis van n besondere gehalte.Vir opbouende kritiek wat met liefdevolle bedoelings gelewer word,kan n mens nooit genoeg dankbaar wees nie,omdat dit jou inspireer tot groter inspanning en prestasie.
KNELGREEP VAN LIEFDE.Om n persoon te probeer verander na die patroon van hoe jy dink hy behoort te wees,beroof hom van n lewensbelangrike beginsel:om verantwoordelikheid vir sy eie lewe te aanvaar,om self keuses te maak,om self deur foute te groei tot n verantwoordelike,volwasse mens.Hoe goed jy dit ook al bedoel,dis n dwarsboming van die potensiaal van ander se lewe deur n knelgreep van liefde...
BOU N NES.Om jou kind te leer vlieg is die veeleisende plig van elke ouer.Dit leer jy deur die vuur en vloedwater van geduld en liefde.Daar is n pynlike lewensles in hierdie liefde met n losse greep,maar wees geduldig juis omdat dit so wonderlik is om jou kind solo te sien vlieg! Gelukkig sal die vlieg nie so pynlik wees as jou nes vir hom n anker is en bly nie.
DIE LES VAN BEVRYDING.Iemand het eenkeer gese:Die twee belangrikste dinge wat ons aan kinders kan gee,is ankers..die vleuels! Om dit te kan regkry,vereis n spesiale soort liefde.Leer om hulle wat jy liefhet te laat los,want as jy gryp en klou,gedurig probeer konfronteer,kontroleer en manipuleer,verloor jy juis dit wat jy so krampagtig vashou.
LEER DIE LIEFDE VERSTAAN.Ons moet leer om die liefde te verstaan:wat dit toelaat en verbied.Ware liefde het geen plaasvervanger nie.Niks-maar niks-kan die plek daarvan inneem nie.Laat liefde jou lewe verryk,veredel en bevry van alle kwaad..Dit heel stukkende binnekante en straal vreugde en genot uit!
LIEFDE VERWARM.Alleen deur die persoonlike evaring van liefde kry ons die krag om goedgesind te wees teenoor ander mense.Wanneer jy n hart het wat oorloop van liefde,kan jou meegevoel en simpatie warmte en liefde bring.So kan ons oral klein vuurtjies van teerheid,meegevoel en versoening begin-vuurtjies van warmte en genesing in die sneeukoue van mense se vrees,droefheid en smart.
PORTRET VAN N GOEIE MENS. n Goeie,opregte mens wat tot op die been goud is,is n mens wat nie jou vriend is omdat jy so besonders is nie,maar omdat jy n mens is.Dis sulke mense-mense van gehalte-wat jou lewe verryk en veredel.Koester hulle en wees jy ook so n mens vir ander.
VERHOUDINGS.Dis essensieel dat jy gesonde,blywende verhoudings sal opbou omdat dit jou verweer is teen eensaamheid.Mense is eensaam omdat hulle mure bou in plaas van brue.Gelukkig hoef jy nooit volkome alleen te voel as jy getrou in ander se lewens bele het nie.
RAAD TEEN DEPRESSIE.Fokus net op vandag.Doen net vandag jou pligte.Pluk vandag al die blomme en vreugde en geluk wat vryelik aan jou gegee word.Dis die teenmiddel vir bekommernis en depressie.
LYDING BRING DEERNIS.Ons sou trots,opstandig en onbetrokke gewees het as dit nie vir pyn en lyding in ons lewens was nie.Maar trots en hoogmoed word verpletter as lyding onverwags op die toneel verskyn.Die hemelse trein storm ombepland die stasie van jou siel binne en sorg dat trots en hoogmoed wegry en liefde en deernis agterbly.
TRANE WAS SKOON.Cowboys don't cry,het n slagspreuk van ons tyd geword,maar betaal ons nie n verskriklike prys vir ons onwilligheid en onvermoe om eerlik en skaamteloos te huil nie? Kan baie van die depressie van ons tyd,van die neuroses en spanning,nie hierheen teruggevoer word nie? Gee jouself maar by geleentheid oor aan trane,want dit genees en suiwer jou hart en lewe.
DIE WAARDE VAN TRANE.Suiwer,eerlik en opregte trane vloei nie alleen by die swakkes nie,dit ontspring ook uit die liefde,teerheid en medelye van die sterkes.Trane is n suiweringsmeganisme wat ons geleentheid gee tot natuurlike ontlading van smart en droefheid.Trane versag ons leed en bespoedig die genesing van ons wonde.
OOPGEBREEK OM BRUIKBAAR TE WORD.Die goeie aarde moet deur die skerpte van die ploeg oopgebreek word sodat die saad vir die someroes daarin gele kan word.Die kokon moet oopgebreek word om die kleurweelde van die skoenlapper te bevry.Die rots moet oopgebreek word om die goud wat daarin verborge is te delf.Selfs jy moet gebreek word sodat jy bruikbaar kan word.
SWAARKRY BOU JOU.Enige probleem,pyn of verlies maak jou simpatiek teenoor ander se probleme.Verlies,finansiele laste en talle ander negatiewe lewensomstandighede leer jou begryp en skep in jou die vermoe om te troos.Moenie beproewing as n indringer beskou nie,maar verwelkom dit as n boodskapper om jou te waarsku om nie op jou eie krag te vertrou nie.
PYN MAAK JOU SAG.Pyn en lyding in ons lewe verootmoedig ons hart en verteder ons innerlike.Dit smelt alle hardvogtigheid weg en stilweg,maar meedoenloos,dra dit by tot vernuwing diep binne jou menswees.Omdat dit seermaak,breek dit jou af tot hulpeloosheid en as jy op hierdie laagtepunt jouself oorgee,groei jy in karakter en volwassenheid.
LYDING SE PLUSKANT.In die donkerste lewensvalleie ontdek ons dikwels die kosbaarste lewensvertroosting.Geluk,teerheid en liefde word nie noodwendig net in sorgvrye huise gevind nie,maar dikwels in n huis wat deur droefheid oorskadu word en waar familielede vertroosting met dankbaarheid ontvang.
KWEEK N WARM OMGEEHART.Die mens se aardse bestaan word gekenmerk deur baie ervarings wat jou hart verwarm:die liefde van jou gesin,vriendskappe,versoening tussen mense,onverwagte liefdesbetonings.Ek en jy is geroep om harte wat van droefheid verkluim,te verwarm met opregte teerheid en meegevoel.
N WINDSKUILTE VIR SWAKKERES.As n boom alleen op die vlakte staan,word dit maklik deur die geweld van die stormwind ontwortel.Staan dit egter geborge in die beskerming van die plantasie,word die mag en geweld van die stormwind verbreek.Jy is geroep om deel van die windskuilte te wees wat jou swakker medemens en familie beskerm.
LIEFDE IS DADE.Liefde kan nie gekoop,geleen,gebedel of gesteel word nie.Daarom is dit so kosbaar.Dit dra nie die prysetiket van lippetaal nie,maar word met opregte dade van bemoediging,deernis en ondersteuning bewys.
BETOON LIEFDE IN AKSIE.Liefde in aksie is veel meer as die doen van goeie dade.Dit is standhoudend self onder moeilike omstandighede.Dis eg en onselfsugtig en toon die kwaliteite van getrouheid en hoe beginsels.Hierdie waardes verryk die gees van die wat so leef.
WYS JOU HART.Betoon deernis en leer jou naaste wat integriteit is deur jou voorbeeld.Maar doen ook dinge saam om die vreugde met mekaar te deel,want net soos pyn is vreugde ook deelbaar! Raak betrokke by ander deur te bemoedig,te versterk en te vertroos.
JY IS GEROEP.As jy n duisend mense sou vra wat hulle die meeste nodig het,sal negentig persent se dat hulle bemoediging,versterking,vertroosting of simpatie nodig het.Daarom word ek en jy geroep om na mekaar om te sien,mekaar te bemoedig en geduldig met mekaar te wees.
DIE WONDER VAN HOOP.Hou die hoop in jou hart brandend.As dit nie vir hoop was nie,sou ons almal gebroke harte gehad het.Deur ons hoop weet ons dat die beste uit die slegste omstandighede voortgebring kan word.
BLY HOOP.Hoop is die vermoe om more se musiek vandag reeds te hoor en geloof is om nou reeds op die maat van daardie musiek te dans.God verhelder ook ons mores met ontsterflike hoop.Ek en jy is nie net eergister,gister en vandag omsluit deur sy liefde nie,maar ook in al die mores en oormores wat Hy ons mag gun.
DOELGERIGTHEID IS N LEWENSKUNS.Om sonder n mikpunt maar net deur die lewe te dryf,skep n gees van traak-my-nie-agtigheid met n vae hoop op beter dae.Vervang jou doelloosheid met vertroue op die Een wat vir jou die pad sal aandui en begin met entoesiasme en oorgawe leef.
STREEF NA OPGERUIMDHEID.n Opgeruimde gees is n kosbare besitting waaraan jy daagliks moet werk.Hierdie opgeruimdheid maak jou ook meer aanvaarbaar vir mense rondom jou.n Heerlike humorsin maak jou lewe vol sprankel en skep vreugde vir ander.
KWEEK DIE VREUGDE VAN POSITIWITEIT AAN! Jou denke en lewensbenadering moet positief en konstruktief wees.Kweek n gesonde liefde vir die lewe aan wat jou sal stimuleer tot positiwiteit en n lewe in oorvloed.Sorg dat jy bedagsaam,hulpvaardig en wys is en nie buierig,baasspelerig en suur nie,want dan maak jy mense negatief en raak self ongelukkig.
UITDAGINGS GEE VONK AAN DIE LEWE.Elke dag is n nuwe geleentheid en ons moet die uitdagings van die toekoms aanvaar en met geloof vorentoe beur.Hou op om dit wat jy moet doen,uit te stel.Begin jou edelste ideale nastreef en verwesenlik.Kyk verder soos n toegewyde atleet altyd vorentoe en maak gebruik van die positiewe dinge wat oor jou pad kom.
VERWESENLIK JOU LEWENSDROME.Ontwikkel vlerke,ywer en deursettingsvermoe om jou ideale en drome te verwesenlik.Om drome te droom en jou lewensvoertuig na die sterre te rig,is en bly een van die eerste vereistes vir n gelukkige lewe.
DROME SKEP VISIE.Om te droom en jou ideale te verwenslik moet jy getrou bly aan jou hoogste ideale en steeds streef na die vervulling van jou edelste drome.Moenie jou ideale versaak en verruil vir minderwaardige dinge nie.Daar is niks so droewig in die lewe as drome wat versaak word,of drome wat gesterf het omdat hulle slegs drome en ideale gebly het nie.
LEWENSDRYFVEER.My dryfveer in die lewe is om mense te bemoedig in omstandighede wat ontmoedigend is,om vir hulle troos te bring in troostelose situasies,om vir hulle versterking te bring wanneer hulle swak is..en om hulle te bemoedig wanneer die lewe te swaar is.
DIE MENS EN SY BEHOEFTES.Die lewe het my geleer dat alle mense in bepaalde opsigte eenders is.Ons het almal sekere basiese behoeftes.Drie van daardie behoeftes is aan vertroosting,bemoediging,en versterking.


This page:

Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top