peperonity Mobile Community
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
New to peperonity.com?
Your username allows you to login later. Please choose a name with 3-20 alphabetic characters or digits (no special characters).

IMPORTANT: Choose your name WISELY as you cannot change it later on! This is due to the fact that we will submit your pages to major search engines so that they can be found properly. 
Please enter your own and correct e-mail address and be sure to spell it correctly. The e-mail adress will not be shown to any other user. 
This password protects your account. To avoid typos it must be entered twice. Please enter 5-20 alphabetic characters or digits (no special characters). Choose a password that is not easy to guess! Never disclose your password to anyone. 
This password protects your account. To avoid typos it must be entered twice. Please enter 5-20 alphabetic characters or digits (no special characters). Choose a password that is not easy to guess! Never disclose your password to anyone. 
Stay logged in
Enter your username and password to log in. Forgot login details?

Username 
CAUTION: Do not disclose your password to anybody! Only enter it at the official login of peperonity.com. We will never ask for your password in a message! 
Login
Stay logged in

Share photos, videos & audio files
Create your own WAP site for free
Get a blog
Invite your friends and meet people from all over the world
All this from your mobile phone!
For free!
Get started!

You can easily invite all your friends to peperonity.com. When you log in or register with us, you can tell your friends about exciting content on peperonity.com! The messaging costs are on us.
Meet our team member Marzus and learn how to create your own mobile site!

Ngawufaka | izindabazokubhebhanaNgawufaka
Kwaze kwamnandi.
Ngangimbiza usisi Bongi.Una 33 mina ngina 21.Lona unyaka wami wokuqala nginguthisha.Sabe sinaye e college,manje sesisebenza ndawonye.
Indaba yethu yaqala mzukwana ngivaleleke ecottage lakhe elabe linomkhuba wokungavuleki ngaphakathi.Ukuhlwa kwangifica ngikwakhe.Nakuba wawukhona umqöndo wokuzicelela kusisi uBongi,kodwa ngingaqala ngithini?Yena angathini ezwa ukuthi ngimcabangela kanje emdala.
Nokho ngigcine ngizijubile.Ngicele ukulala embhedeni wakhe.''Avele angibuke ngokumangala aze ashaye izandla.Ngidliwe amahloni.'Gudlu kuvuleke umnyango.Kuvule uthisha omkhulu owabe ebuya ekuzuleni.Avele angikhombe emnyango.Nginyobozele ngiyophuma.
Kwaphela amalanga ngisadliwa amahloni.Namuhla ukuhlwa kumfice kwelami icottage.Sihleli phezu kombhede nosisi Bongi kwazise izitulo azikho ema cottage.Senza ipreparation yomsebenzi wosuku olulandelayo.Angazi singene kanjani lesisihloko esinomkhuba."Ayi nami ngingalunga sisi."ngisebenzisa ithuba.
"Nansi ingane ifuna ukushiswa umuntu omdala!"Ngibeke isandla sami edolweni.Angizibe.Ngisishutheke phakathi kwamathanga.Awavale ngokushesha asuse isandla.Asondeze ifile sixoxe ngomsebenzi.Ngibuye ngisibuyisele emathangeni.Awavale ngqi isandla sibhajwe phakathi."Awu kodwa sisi Bongi"ngizincengela sengifile ukuqhanyelwa.
Ngisenyuse siye sithinte iphenti."Awu sisi Bongi."sengihefuzela."Ayi bo!Ayi bo!"esho ngeliqinile izwi nelingixwayisayo.Ngivele ngimketule embhedeni,angisezwa lutho ukuqhanyelwa.Umthondo usubuhlungu ulokhu uphuka ngaphakathi ebhulukweni.Abe ngaphansi ngibe ngaphezulu.Ngiwukhiphe umthondo ngiwufake phakathi kwamathanga kasisi Bongi.Angisazenzi,ukuqhanyelwa.Ngeke ngiliyeke lelithuba.Ngithi ngehlisa iphenti alidonse liqine ngqi.Ngifende ngaphandle ephentini.Ngimuzwe egegetheka.Ulace osephentini esibunjini ungihwaye kabuhlungu ijwabu lomthondo.
Ngifake isandla phakathi kwephenti nethanga.Livele linwebeke kalula ingquza isale obala yena ebambe ngenhla waqinisa.Ngiwubusheke phakathi wonke ngimuzwe emangala,"Awu!"Ngilifica igolo likasisi Bongi limanzi te lishisa umlilo.Ngifende lapho esalokhu ebabazile sengathi ubengalindele ukubhejwa yimina."Hawu!Hawu!",ushe umthondo.Ngiyabuzwa ubumnandi nokushisa kwegolo.Ngimuzwe usisi Bongi sengathi uyaphakama kanti naye useyafenda.Sihlangabezane kube ukuphefumulela phezulu kithi sobabili.
Ngizwe ushafu wami uhwayeka eceleni iphenti.Ngilehlise alishove lisale embhedeni.
Amise amadolo ayithi qheke ingquza.Ngiwubhuxeke umthondo.Ngingene ngishone kulawomathangakazi.Umthondo ngiwugudlise umsunu.N
Ungakanani pho kwawona lowomsunu.Ungangoqukulu wonyawo lwami.Ngiwuhlikihle impela umsunu kasisi Bongi ngomthondo.Ngenza sho ukuthi umthondo wami uyawugudla wonke ngimele wona nje.Ngimuzwe enswininiza kuhle komdlwane obulawa amakhaza."Awu...awu...awu we...yaze yamnandi ingane."
Ngithathe imilenze yakhe ngiyibeke emahlombe ngiwushaye wonke.Ngiyizwe ingquza ithi 'mf!...mf...faxa...faxa..."Ngibubule ubumnandi."Eee...weee...awu sisi Bongi kumnandi."
"Awu uyangibhebha wengane,kodwa wafundiswa ubani?Ubedlula kude abadala kunawe."esho ngelokukhala."Umnandi sisi Bongi."ngihefuzela kuwubufaxafaxa ngibhebha igolo."Kodwa umsuke ngani umuntu omdala kangaka kunawe.?Ngingamphenduli ngivele ngicokame ngigudle umsunu akhale usisi Bongi.
Ngiwufake wonke ufike ekugcineni.Adlikizele angibambe angiqinise.'Hhiii...awu...weeeee...."anginkonkoshele nami ngilahlekelwe umqondo,"Sisi Bongi....hheeee...."Sinkonkoshelane ngizwe umsunu sengathi uya vibrator ngidedele inkihlinkihli yesidoda phakathi.Ngimuzwe engibamba kakhulu sengathi ungephula izimbambo.Sibambane imizuzwana umthondo ulokhu uthi mpiki egolo bese sibubula kanyekanye.'Mh"Ngiyabonga mfana wami ungibhebhile ngenele.Uyakwazi ukubhebha igolo."


This page:

Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top