peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

Tam kas ant skeito pirma karta! | telewap


Tam kas ant skeito pirma karta!
Goofy ar regular?
Goofy ar regular? Ðtai kur klausimas !..
Pradësiu nuo to, kas tai yra. Goofy – tai ne „Disnëjaus“ multiplikacinis herojus, o kojø padëtis ant skeito, tiksliau tai, kuri koja priekyje, ðiuo atveju priekinë koja bus deðinë. Regular – kairë. Atsimink – skeiteriai laikantys deðinæ kojà priekyje yra goofy, o tie kurie kairæ – regular (daugiausia skeiteriø ir snowboarderiø yra regular).
Kiekvienas pirmà kartà atsistojæs ant skeito, klausia: „Kuria puse man stotis?“ Atsakymas paprastas:
Pastatyk skeità ant kelio
Paëjëk tolëliau nuo jo
Bëk skeito link ir uþðok ant jo taip kad nuvaþiuotum (bëgti nebûtina greitai, svarbu, kad sugebëtum iðlaikyti pusiausvyrà).
Ta koja, kuria uþðoksi ir bus tavo vaþiuojamoji (priekinë) koja.
Tikiuosi viskà supratai !


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.