peperonity Mobile Community
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
New to peperonity.com?
Your username allows you to login later. Please choose a name with 3-20 alphabetic characters or digits (no special characters).

IMPORTANT: Choose your name WISELY as you cannot change it later on! This is due to the fact that we will submit your pages to major search engines so that they can be found properly. 
Please enter your own and correct e-mail address and be sure to spell it correctly. The e-mail adress will not be shown to any other user. 
This password protects your account. To avoid typos it must be entered twice. Please enter 5-20 alphabetic characters or digits (no special characters). Choose a password that is not easy to guess! Never disclose your password to anyone. 
This password protects your account. To avoid typos it must be entered twice. Please enter 5-20 alphabetic characters or digits (no special characters). Choose a password that is not easy to guess! Never disclose your password to anyone. 
Stay logged in
Enter your username and password to log in. Forgot login details?

Username 
CAUTION: Do not disclose your password to anybody! Only enter it at the official login of peperonity.com. We will never ask for your password in a message! 
Login
Stay logged in

Share photos, videos & audio files
Create your own WAP site for free
Get a blog
Invite your friends and meet people from all over the world
All this from your mobile phone!
For free!
Get started!

You can easily invite all your friends to peperonity.com. When you log in or register with us, you can tell your friends about exciting content on peperonity.com! The messaging costs are on us.
Meet our team member Marzus and learn how to create your own mobile site!

Psalmul 67 | acatistePsalmul 67
PSALMUL 67
Al lui David.
1. Să se scoale Dumnezeu şi să se
risipească vrăjmaşii Lui şi să fugă
de la faţa Lui cei ce-L urăsc pe El.
2. Precum se stinge fumul, să se
stingă; cum se topeşte ceara de
faţa focului, aşa să piară păcătoşii
de la faţa lui Dumnezeu,
3. Iar drepţii să se bucure şi să se
veselească înaintea lui Dumnezeu,
să se desfăteze în veselie.
4. Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi
numelui Lui, gătiţi calea Celui ce
străbate pustia, Domnul este
numele Lui,
5. Şi vă bucuraţi înaintea Lui. Să se
tulbure de faţa Lui, a Părintelui
orfanilor şi a Judecătorului
văduvelor.
6. Dumnezeu este în locul cel sfânt
al Lui; Dumnezeu aşază pe cei
singuratici în casă,
7. Scoate cu vitejie pe cei legaţi în
obezi, la fel pe cei amărâţi, pe cei
ce locuiesc în morminte.
8. Dumnezeule, când mergeai Tu
înaintea poporului Tău, când treceai
Tu prin pustiu,
9. Pământul s-a cutremurat şi
cerurile s-au topit şi Sinaiul s-a
clătinat de la faţa Dumnezeului lui
Israel.
10. Ploaie de bunăvoie vei osebi,
Dumnezeule, moştenirii Tale. Ea a
slăbit, dar Tu ai întărit-o.
11. Vietăţile Tale locuiesc în ea;
întru bunătatea Ta, Dumnezeule,
purtat-ai grijă de cel sărac.
12. Domnul va da cuvântul celor ce
vestesc cu putere multă.
13. Împăratul puterilor, poporului
iubit va împărţi prăzile.
14. Dacă veţi dormi în mijlocul
moştenirilor voastre, aripile voastre
argintate vor fi ca ale porumbiţei şi
spatele vostru va străluci ca aurul.
15. Când Împăratul Cel ceresc va
împrăştia pe regi în ţara Sa, ei vor
fi albi ca zăpada pe Selmon.
16. Munte al lui Dumnezeu este
muntele Vasan, munte de piscuri
este muntele Vasan.
17. Pentru ce, munţi cu piscuri,
pizmuiţi muntele în care a binevoit
Dumnezeu să locuiască în el, pentru
că va locui în el până la sfârşit?
18. Carele lui Dumnezeu sunt mii de
mii; mii sunt cei ce se bucură de ele.
Domnul în mijlocul lor, pe Sinai, în
locaşul Său cel sfânt.
19. Suitu-Te-ai la înălţime, robit-ai
mulţime, luat-ai daruri de la
oameni, chiar şi cu cei răzvrătiţi
îngăduiţi au fost să locuiască.
20. Domnul Dumnezeu este
binecuvântat, binecuvântat este
Dumnezeu zi de zi; să sporească
între noi, Dumnezeul mântuirii
noastre.
21. Dumnezeul nostru este
Dumnezeul mântuirii şi ale
Domnului Dumnezeu sunt ieşirile
morţii.
22. Dar Dumnezeu va sfărâma
capetele vrăjmaşilor Săi, creştetul
părului celor ce umblă întru
greşelile lor.
23. Zis-a Domnul: "Din Vasan îl voi
întoarce, întoarce-voi pe vrăjmaşii
tăi din adâncurile mării,
24. Pentru ca să se afunde piciorul
tău în sângele lor şi limba câinilor
tăi în sângele vrăjmaşilor tăi.
25. Văzut-am, Dumnezeule,
intrarea Ta, văzut-am intrarea
Dumnezeului şi Împăratului meu în
locaşul cel sfânt:
26. Înainte mergeau căpeteniile,
după ei cei ce cântau din strune, în
mijloc fecioarele bătând din
timpane şi zicând:
27. "În adunări binecuvântaţi pe
Dumnezeu, pe Domnul din
izvoarele lui Israel!"
28. Acolo era Veniamin cel mai
tânăr , în uimire; căpeteniile lui Iuda,
povăţuitorii lor, căpeteniile
Zabulonului, căpeteniile Neftalimului
şi ziceau:
29. "Porunceşte, Dumnezeule,
puterii Tale; întăreşte Dumnezeule
această lucrare pe care ai făcut-o
nouă.
30. Pentru locaşul Tău, din
Ierusalim, Îţi vor aduce împăraţii
daruri.
31. Ceartă fiarele din trestii, ceartă
taurii adunaţi împotriva junincilor
popoarelor, ca să nu fie depărtaţi
cei care au fost încercaţi ca argintul.
32. Risipeşte neamurile cele ce
voiesc războaie". Veni-vor soli din
Egipt; Etiopia va întinde mai înainte
la Dumnezeu mâna ei, zicând:
33. " Împărăţiile pământului cântaţi
lui Dumnezeu, cântaţi Domnului.
34. Cântaţi Dumnezeului Celui ce S-
a suit peste cerul cerului, spre
răsărit ; iată va da glasul Său, glas
de putere.
35. Daţi slavă lui Dumnezeu! Peste
Israel măreţia Lui şi puterea Lui în
nori.
36. Minunat este Dumnezeu întru
sfinţii Lui, Dumnezeul lui Israel;
Însuşi va da putere şi întărire
poporului Său. Binecuvântat este
Dumnezeu".


This page:

Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top