peperonity Mobile Community
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
New to peperonity.com?
Your username allows you to login later. Please choose a name with 3-20 alphabetic characters or digits (no special characters).

IMPORTANT: Choose your name WISELY as you cannot change it later on! This is due to the fact that we will submit your pages to major search engines so that they can be found properly. 
Please enter your own and correct e-mail address and be sure to spell it correctly. The e-mail adress will not be shown to any other user. 
This password protects your account. To avoid typos it must be entered twice. Please enter 5-20 alphabetic characters or digits (no special characters). Choose a password that is not easy to guess! Never disclose your password to anyone. 
This password protects your account. To avoid typos it must be entered twice. Please enter 5-20 alphabetic characters or digits (no special characters). Choose a password that is not easy to guess! Never disclose your password to anyone. 
Stay logged in
Enter your username and password to log in. Forgot login details?

Username 
CAUTION: Do not disclose your password to anybody! Only enter it at the official login of peperonity.com. We will never ask for your password in a message! 
Login
Stay logged in

Share photos, videos & audio files
Create your own WAP site for free
Get a blog
Invite your friends and meet people from all over the world
All this from your mobile phone!
For free!
Get started!

You can easily invite all your friends to peperonity.com. When you log in or register with us, you can tell your friends about exciting content on peperonity.com! The messaging costs are on us.
Meet our team member Marzus and learn how to create your own mobile site!

.;i!i;.HøW Ä£mIgHtY.;i!i;. .;ii;.LøVêS M€.;ii;. | floralgirl.;i!i;.HøW Ä£mIgHtY.;i!i;. .;ii;.LøVêS M€.;ii;.
¤::¤COZ HÈ CRÈATÈD ME¤::¤ ¤::¤w/GR3ÄT D3SÌGNÈD¤::¤
great creation - Comics/Fantasy/Anime
¤*¤*¤][*][¤][*][¤*¤*¤
¤][*][¤][*][¤][*][¤][*][¤][*][¤
¤*¤*¤][*][¤][*][¤*¤*¤
More than sÈv3NtY biLLiöN of the HùmÄns thÄt hÄve liVèd aNd wÄLkèD This pLäNèT, tHèRè hÄs b3En NÖ ötHèr ExÄcTlý LikÈ mÈ.H3 cREätEd ME alMösT pERf3cT! Hè CrEÄtèd MÈ witH Ä hÙnDRèd mìLLiön R3cèpTörs In Mý EYÈS sò ThäT I cÖULd sEE thE "B3ÄUTY" ärÖUnD mE;
HÈ cRèäTèD mÉ wìTh TwEEnTý -fÖUr tHöUSänD vìBRäTíng FiBèrS iN mÝ iNNèR eÄRs tö hEÄr tHè sÖFtèSt wHìsPèr øF tHè wInD; hE DèSigNèd FiVè hÙnDrÈd MùCLèS, TwÖ HùnDRèd bÖnÈs,aNd SèvÉn mILès öF nERvÈ FibErS,
All wRÄpPèD In ä rEnEWäbLè, nEÄrLý iNdèStRùCtiBLè LäÝÈr Öf sKiN äNd TìsSùE. Hè gÄVè Mè ä HÈÄRT tHäT PùLsEs hÖUr äFTèr hÖÙr, dÄÝ äFTèr dÄý, tHirTý-sÌx mìLLiÖn bÈÄts ä yÈÄr,pÙmPiNg b£ööD tHRöúGh mÖRè tHän nInETý-sÌx tHöUsÄnD mILès öF vÈinS äNd KèéP iT FrÈé öF DìsÈÄsè;
äNd Hè GäVè Mè ä BrÄiN tHäT ìS tHè mÒSt cÖmPLèx öRGäN In äLL öf tHè uNiVèrSè, mÄDè ùP Öf öNe-hÙnDrEd-tRiLLiøN cèLLs äNd cRisScRösSèd wiTh tWènTý-fiVê biLLiøN nÈRvè cèLLs tÖ hELp mÈ rÈTäiN tHè mInÙtEst mÈmÖrÝ;
äNd hÈ èQùiPpEd Mý bÖdY wiTh fÖÙr miLLiÖn pÄiN-SèNsìTìvÈ sTRùCtÙrEs, fIvE hÙnDrÈd tHóÙsÄnD tÖÙcH dEtEcTöRs, aNd øVèR tWö hÙnDRèd tHöùSäNd tEmPèRäTúRè dEtEctÖrS! AnD tHèN, tÖ tÖp iT äLL öFF, Hè gÄvE Mè tHè aBiLiTy tØ rÈÄsÖn, tÖ DrÈäRm, tÖ iMäGiNè, äNd tÖ sPéAk; tHiNgS tHäT nÓ ÖtHèR Öf hIs cRèÄtÙrèS cÄn dÖ.
ÄnD äS ä fiNäL TöUcH, äfTèR CrÈÄtInG tHìS mÄgNifiCèNt bÖDy tHäT I LivE iN, Hè cRèÄtED ThÈ RèÄL mÈ, ThÈ iNnÈr Mè, tHè sPìRiT tHäT Hè cREäTèd iN hiS LiKèNèsS, aNd hE bRÈäThEd Mè inTö mÝ bÖdY aT tHè iNsTäNt öF bIrTh. aNd I WèrE cöNNècTeD Tö Him tHèn,
bÙt I nÈvEr kNéw it. dEEp iNsiDè öf Mè, bEcÄuSè hE pLäNtEd tHäT kNöwLèdGè öF HiM tHèRè, bÙt öVèR ThÈ ýÈÄrS I hÄvE aLLöWed tHè tHiNgS Of ThE wÖRLd tÖ cHöKè tHäT KnÖwLedGè öUt. iN tHè bEgiNNinG, HöwEvèR, I wErE pErFèCt;
hIs gRèÄtEsT cRèÄtIöN; MøLdEd ìN HiS OwN iMäGè. döNt i fInd iT RèäLLý qÙiTe hÙmÖrÖuS, Tö tHìNk tHäT SöMè cÖùLd äDämÄnTLý bèLiEvE tHäT tHiS äLL cÄmE äBöUt bÝ cHäNcÈ öR èVöLùTiÖn?
CöuLd SùCh Ä mÄsTèRPiEcE hÄvE cÖMè äBöuT bY cHäNcÈ? +*+"fRiÈnD'S f u have CömMèNt öN tHis PäGè just drop in to my guest book!"+*+ tnx!


This page:

Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top