peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

PASAULE | godlike999


PASAULE
Ðajâ pasaulç, tiek darîts viss, lai mçs tiktu atsveðinâti no savâm vçlmçm, no mums sagaida, ka mçs pieòemsim savas dzîves kâ kaut ko, kas vienkârði ar mums notiek, kâ kaut ko, kur mçs neko nespçjam mainît... un mçs to pieòemam. Mçs vienkârði skatâmies, kâ mums garâm aizslîd mûsu dzîves attçli, kurus mçs paði neesam veidojuði. Vai tieðâm nav iespçjams nekas vairâk? Vai tieðâm mçs nespçjam vienoties un atbrîvot sevi no visiem tiem jau iepriekð zinâmajiem dzîvesstâstiem? Vai tieðâm nav nevienas baltas lapas, kurâ rakstît savu dzîvi paðiem?


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.