peperonity Mobile Community
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

DZIMUMU VIENLIIDZIIBA | godlike999


DZIMUMU VIENLIIDZIIBA
sabiedriskâ organizâcija balstâs represîvajâs struktûrâs, kuras izsenis ir radîjusi negatîvo ´vîriðío´ îpaðîbu izpausme - patriarhâts. patriarhâts sevî iemieso gan kapitâlistisko iekârtu, gan paðu varas ideju - dominçðanu, paverdzinâðanu... sen jau ðî iekârta apspieþ ne tikai sievietes, bet arî visu pasauli kopumâ. graujot patriarhâtu, mçs izdaram triecienu paðâ represîvâs iekârts sirdî.
ðî dziesma tiek veltîta visiem cilvçkiem, kuri atsakâs no sistçmas uzspiesto dzimumu (vai jebkuru citu) lomu spçlçðanas, un cenðas bût viòi paði...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top