peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

Text page


lektire.peperonity.com

Novela od Stanca - Marin Drzic

Marin Držiæ

Novela od StancaBILJEŠKA O PISCU :

O hrvatskom renesansnom komediografu Marinu Držiæu nije se saèuvalo mnogo biografskih podataka . Rodio se on,vjerojatno ,g. 1508. u Dubrovniku , i odrastao u tom gradu u doba cvjetanja renesansne kulture i umjetnosti . Potjeèe iz puèanske obitelji , koja se borila s velikim financijskim teškoæama , imao je petero braæe i šest sestara , a jedan Marinov brat bio je pznati dubrovaèki slikar Vlaho . U Dubrovniku je Marin polazio školu koju su pohaððali svi dubrovaèki mladiæi . Do svoje tridesete godine sudjelovao je zajedno s ocem i braæom u brojnim trgovaèkim poslovima . Godine 1538. dobiva mjesto orguljaša u stolnoj crkvi , a iste godine dubrovaèka mu je vlada odobrila novèanu pomoæ te se on otputio na studij u toskanski grad Sienu . Godine 1541. izabran je za studentskog rektora . U Veneciji 1567. godine umire . Pokopan je u crkvi sv. Ivana i Pavla . Marin Držiæ stvorio je bogat i raznolik književni opus ,koji je nažalost , jednim dijelom izgubljen ili nepotpuno saèuvan. Mnoge njegove komedije došle su do nas tek u krnjem obliku , a za komediju Pomet znade se samo iz arhivskih podataka : prikazivala se g. 1548. u Dubrovniku .
Držiæeve stihom pisane pastirske igre Tirena, Venera i Adon , Džuho Kerpeta i Grižuha. Držiæeve komedije Dundo Maroje , Arkulin , Skup Tripèe de Utolèe, Pjerin.


Podatke pronašla u: "Novela od Stanca" (str. 5 - 8)

BILJEŠKA O DJELU:

Novela od Stanca "Šala sa Stancem" kratka jednoèinka u nekoliko prizora i u dvanaesterièkim sithovima . Djelo je farsa (kratka komediija,dramska igra ) prvi je put prikazana 1550 g. na svadbi Martolice Zamanjiæa. Djelo govori o mladim Dubrovèanima koji se žele zabavit u karnevalskoj noæi. Susreæu se sa starim Stancem koji je došao u Dubrovnik da proda jare i nešto sitnica . Držiæ je ovu kratku komediju savršeno složio i u ovoj je komediji iskazao lakovjernost . On je u ovoj komediji upotrijebio i vulgarnog humora :

STANAC
" Kozle mi ! Bog te ubio ! Jeli tko ? Pomaga' !
----------------------------------------------------------------" (str. 44)KOMIÈNO U DJELU:


U ovom djelu pronašla sam nekoliko komiènih prizora kao što je razgovor izmeðu Vlaha i Miha tj. kada je Miho govorio kako izlazi iz kuæe dok njegovi roditelji misle da on spava.


MIHO

" Bogme imam smješna oca !
Kuæu mi zatvori , ma ja , kad veèeram,
fengam poæi leæi gori ;a ja ti omjeram
kako æu se kalat niz njeku funjestru
i, kad poððu svi spat ,obuèen se u pjastru;
èelatu na glavu , brokjer na bedru uèas
stavim , a rððavu ovu mèinu na pas,
pak se niz konopac na ulicu kalam,
a mudri moj otac u odru mni da sam." (str. 24)

Još je jedan prizor koji mi se sviðða a to je prizor kada Dživo govori Stancu kako je i on jednom došao u grad i kako je bio star a vile su ga pomladile . U tom se prizoru vidi lakovjernost ljudi.
DŽIVO

Jednjojzi Perlica, drugojzi Kitica,
tretjojzi Pavica, a Propumanica
èetvrtoj biješe ime ; ma biješe Pavica
batesa nad svime ,koja penga lica.
S sobom me na dvore tej vile vodiše
i mene do dzore slastima pojiše .
Svukoh se otada iz jak zmija ,
otpade mi brada ,idoše dlake tja ;
a mlada kožica lašti se na meni
kakono plitica na kojoj pisma ni.
Ja ostah mlad! Što ,mlad? Domaæa mene veæ
ne poznavaše tad ni kt'jaše sa mnome leæ;
veljaše :"Neæu te! ti nijesi ki si bio !"
Ali 'oj kosti æute! (str. 30 - 31)

FABULA

UVOD:
Komedija zapoèinje razgovorom izmeððu Vlaha ,Miha i Dživa Pešice koji su izašli od kuæe što njihovi roditelji nisu znali.

ZAPLET:
Zaplet zapoèinje kada Dživo odluèi napravit šalu starcu koji je došao u grad da proda jare i nešto robe . Starèeva želja je da se pomladi jer ima mladu ženu kod kuæe.

VRHUNAC:
Dživo govori starcu kaok je i on jednom došao u grad ikako su ga vile pomladile . Stanac kad je to èuo odmah je poželi da i njega pomlade i poslušao je Dživa koji je lijepo isplanirao šalu tako što je maskirane vile skupio oko Stanca da mu otplešu kolo . Stanac u nadi da æe se pomladit zaspe.

KRAJ:
Komedija završava tako što se Stanac probudi obrijan i bez kozleta . Tek je tada shvatio da je prevaren .


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.